Co jsou to 'xmlns' a 'xsi:schemaLocation' v souborech XML?


Datum vydání:18. ledna 2021.INFOMARTION > Co jsou to 'xmlns' a 'xsi:schemaLocation' v souborech XML?

Přehled.

V souborech XML se můžete setkat se znaky 'xmlns', 'xsi:schemaLocation' atd. a já bych vám rád vysvětlil, co tyto znaky znamenají.

Obsah

 1. Co je soubor XML?
 2. shrnutí

1. Co je soubor XML?

Zkratka XML znamená Extensible Markup Language a je specifikována konsorciem World Wide Web Consortium (W3C). Podrobnější specifikace kromě "xmlns" a "xsi:schemaLocation" naleznete na následujících stránkách.

https://www.w3.org/TR/xml/

1-1. Co je to "xmlns" a "xsi:schemaLocation"?

Následující příklad je ukázkou prvního popisu v souboru XML při použití frameworku Spring pro vývoj aplikací v jazyce Java.

applicationContext.xml


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
  xmlns:util="http://www.springframework.org/schema/util"
  xmlns:aop="http://www.springframework.org/schema/aop"
  xsi:schemaLocation="
    http://www.springframework.org/schema/beans http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd
    http://www.springframework.org/schema/context http://www.springframework.org/schema/context/spring-context.xsd
    http://www.springframework.org/schema/util http://www.springframework.org/schema/util/spring-util-2.0.xsd
    http://www.springframework.org/schema/aop http://www.springframework.org/schema/aop/spring-aop-3.1.xsd">

Závěrem lze říci, že 'xmlns' a 'xsi:schemaLocation' jsou nastavení pro definice způsobu zápisu XML. Při vývoji aplikací v jazyce Java provádí framework Spring zpracování na základě dat obsažených v tomto souboru XML. Pokud neexistuje definice, jak XML zapsat, je těžké vědět, jak ho zapsat. Tak například definují, že "atribut id můžete definovat v tagu bean" a "tag constructor-arg můžete definovat ve vnitřním tagu tagu bean".

1-2. Co je xmlns?

xmlns odkazuje na "jmenný prostor XML". Stručně řečeno, jmenný prostor je ID, tj. jednoznačně identifikující hodnota.

Vezmeme-li jako příklad předchozí příklad "xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"", "http://www.springframework.org/schema/beans" je jmenný prostor, tj. hodnota, která jednoznačně identifikuje Hodnota je.

Je to adresa URL, ale když ji program zpracovává, nezpracovává ji jako adresu URL, ale jako ID. Proto se proces provádí tak, že se najde soubor XSD (soubor s definicí XML), ve kterém je jako ID definován "http://www.springframework.org/schema/beans", a zkontroluje se, zda je popsán tak, jak je definován v souboru XSD. Proces se provádí tak, že se vyhledá soubor XSD (definiční soubor XML) s "" definovaným jako ID a zkontroluje se, zda je popsán tak, jak je definován v souboru XSD. V případě systému Spring je soubor XSD uložen také jako sada v souboru jar.

1-3. Co je to "xmlns:xsi"?

'xmlns', 'xmlns:xsi' atd., aby se zabránilo duplicitním definicím. Pokud je například stejný vzorový tag definován v "xmlns" a "xmlns:xsi", nelze určit, která definice je popsána. Proto je možné rozlišovat mezi definicemi "xmlns" a "xmlns:xsi" pro "sample" a "xsi:sample" pro "xmlns:xsi". Jinými slovy, ty s "xmlns="~"" jsou výchozí hodnoty, zatímco ty s "xmlns:xxxx="~"" musí být definovány jako "xxxx:tag name".

2. shrnutí

'xmlns' a 'xsi:schemaLocation' jsou nastavení definičních souborů pro správný zápis souborů XML.

Děkujeme, že jste se dívali až do konce.
■INFORMATION

Kliknutím sem přejdete na horní stránku s informacemi.


■PROFILE

Kliknutím sem získáte profil.


■Kontaktní údaje.

V případě dotazů k článku nás prosím kontaktujte zde.