Hogyan használjuk a Spring DebugInterceptort.


Megjelenés dátuma:2021. január 19.INFOMARTION > Hogyan használjuk a Spring DebugInterceptort.

Áttekintés.

Ez a Spring DebugInterceptor használatáról szól. A következő Spring weboldal segített megérteni a koncepciót, de nehéz volt megérteni, hogy mit kell pontosan csinálni csak a weboldalról, így ténylegesen ellenőriztem az eredményeket.

https://docs.spring.io/spring-framework/docs/current/reference/html/core.html#aop-api

Tartalomjegyzék

 1. Mi az a DebugInterceptor?
 2. szerelés
 3. összefoglaló

1. Mi az a DebugInterceptor?

A DebugInterceptor egy olyan könyvtár, amely naplókat ad ki az AOP segítségével. Konkrétan a következő könyvtárak (jar fájlok). 5.1.4. verzió.

https://mvnrepository.com/artifact/org.springframework/spring-aop/5.1.4.RELEASE

A konkrét Java fájl az "org.springframework.aop.interceptor.DebugInterceptor".

Röviden, az AOP egy olyan technika, amely a Spring DI konténerén kezelt példányokba injektálja a feldolgozást. Az AOP hivatalos neve Aspektusorientált programozás.

Ebben az esetben egy DebugInterceptort szeretnénk beilleszteni a @Component által generált példányba.

1-1. végrehajtási környezet

Szeretném leírni a használt Jar-t és verziót, mivel a környezettől függően lehetnek kisebb eltérések.

A tavaszi aop verziójaspring-aop-5.1.4.RELEASE.jar
A tavaszi bab változataspring-beans-5.1.4.RELEASE.jar
A napló kimeneti könyvtár verziójaslf4j-api-1.7.25.jar
logback-core-1.2.3.jar

1-2. Szükséges munka.

A szükséges munka a következő.

 • Hozzon létre egy példányt a @Component segítségével.
 • Az AOP meghatározása az applicationContext.xml-ben
 • Napló kimeneti beállítások módosítása

2. szerelés

Most a gyakorlatban szeretném megvalósítani.

2-1. Hozzon létre egy példányt a @Component segítségével.

Készítsünk egy osztályt a következőképpen deklarált "@Component" kifejezéssel. Csak a 'return' parancsot hajtsa végre, mivel csak az AOP-t szeretné látni.

TestAop.java


@Component
public class TestAop{
  public void testMethod() {

    return;

  }

}

2-2. Az AOP meghatározása az applicationContext.xml-ben

Állítsa be az AOP-t a folyamat befecskendezéséhez. A piros színnel jelölt területek az AOP szempontjából relevánsak.

applicationContext.xml


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
  xmlns:util="http://www.springframework.org/schema/util"
  xmlns:aop="http://www.springframework.org/schema/aop"
  xsi:schemaLocation="
    http://www.springframework.org/schema/beans http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd
    http://www.springframework.org/schema/context http://www.springframework.org/schema/context/spring-context.xsd
    http://www.springframework.org/schema/util http://www.springframework.org/schema/util/spring-util-2.0.xsd
    http://www.springframework.org/schema/aop http://www.springframework.org/schema/aop/spring-aop-3.1.xsd">
~rövidítés~
  <!-- Spring AOP tesztelés. -->
  <bean id="debugInterceptor" class="org.springframework.aop.interceptor.DebugInterceptor" />
  <aop:config>
    <aop:advisor advice-ref="debugInterceptor"
      pointcut="execution(* com.example.TestAop.testMethod(..))" />
  </aop:config>
</beans>

A 'pointcut' a következőképpen íródik.

pointcut="execution(* csomag neve.osztály neve.method-name(..))"

A fenti példában ez a következőképpen néz ki.

・csomag neve:com.example

・osztály neve:TestAop

・method-name:testMethod

Ha az összes módszerre alkalmazni szeretné, akkor a következőket kell alkalmazni.

・pointcut="execution(* com.example.TestAop.*(..))"

2-3. Napló kimeneti beállítások módosítása

A naplózási szintet csak a DebugInterceptor esetében változtassa meg, mivel a DebugInterceptorban leírt naplókiadási szint a "TRACE". A piros színnel jelölt területek azok, amelyeket be kell állítani. A többi beállítás tetszőlegesen megadható.

logback.xml


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE configuration>
<configuration>

  <appender name="STDOUT" class="ch.qos.logback.core.ConsoleAppender">
    <encoder>
      <pattern><![CDATA[date:%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss}\tthread:%thread\tX-Track:%X{X-Track}\tlevel:%-5level\tlogger:%-48logger{48}\tmessage:%msg%n]]></pattern>
    </encoder>
  </appender>

  <appender name="APPLICATION_LOG_FILE" class="ch.qos.logback.core.rolling.RollingFileAppender">
    <file>${app.log.dir:-log}/todo-application.log</file>
    <rollingPolicy class="ch.qos.logback.core.rolling.TimeBasedRollingPolicy">
      <fileNamePattern>${app.log.dir:-log}/todo-application-%d{yyyyMMdd}.log</fileNamePattern>
      <maxHistory>7</maxHistory>
    </rollingPolicy>
    <encoder>
      <charset>UTF-8</charset>
      <pattern><![CDATA[date:%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss}\tthread:%thread\tX-Track:%X{X-Track}\tlevel:%-5level\tlogger:%-48logger{48}\tmessage:%msg%n]]></pattern>
    </encoder>
  </appender>

  <logger name="org.springframework.aop.interceptor" level="trace">
    <appender-ref ref="STDOUT" />
    <appender-ref ref="APPLICATION_LOG_FILE" />
  </logger>

  <root level="warn">
    <appender-ref ref="STDOUT" />
    <appender-ref ref="APPLICATION_LOG_FILE" />
  </root>

</configuration>

Megnéztem néhány más ember blogját, amikor létrehoztam, és néhányan azt állították, hogy a kimenetet DEBUG naplózási szinten kell kiadni, de a 'spring-aop-5.1.4.RELEASE.jar' esetében úgy tűnik, hogy a kimenet nem jelenik meg, hacsak nem a TRACE naplózási szinten van.

Ha a konfigurációnak működnie kellene, de a naplók valamilyen oknál fogva nem jelennek meg, próbálja meg a naplószintet TRACE-re változtatni.

2-4. Eredmény.

Ha a TestAop.java állományban a testMethod-t a fenti beállításokkal hívja meg, a következő naplót kell kiadnia. A napló hosszú, ezért töröltem néhány sort, de a be- és kilépéshez két-két sort kell írnia, összesen négy sort.

date:2021-01-18 15:26:35	thread:http-nio-8081-exec-3	X-Track:84b8ab0aa6504352a815ce85167a1981	level:TRACE	logger:o.s.aop.interceptor.DebugInterceptor	message:Entering ReflectiveMethodInvocation 
date:2021-01-18 15:26:35	thread:http-nio-8081-exec-3	X-Track:84b8ab0aa6504352a815ce85167a1981	level:TRACE	logger:o.s.aop.interceptor.DebugInterceptor	message:Entering ReflectiveMethodInvocation 
date:2021-01-18 15:26:40	thread:http-nio-8081-exec-3	X-Track:84b8ab0aa6504352a815ce85167a1981	level:TRACE	logger:o.s.aop.interceptor.DebugInterceptor	message:Exiting ReflectiveMethodInvocation 
date:2021-01-18 15:26:40	thread:http-nio-8081-exec-3	X-Track:84b8ab0aa6504352a815ce85167a1981	level:TRACE	logger:o.s.aop.interceptor.DebugInterceptor	message:Exiting ReflectiveMethodInvocation 

3. összefoglaló

Ha nem ismeri a DebugInterceptor használatát, kérjük, olvassa el.

Köszönjük, hogy a végéig figyeltek.