Stiahnuť Tomcat 9


Dátum vydania:6. januára 2021.INFOMARTION > Stiahnuť Tomcat

Prehľad.

Ako stiahnuť predpripravené a zdrojové súbory pre Tomcat. Chcel by som si ho stiahnuť z webovej stránky Tomcat.

Obsah

  1. Ako prevziať vopred pripravené súbory
  2. Ako stiahnuť zdrojové súbory
  3. zhrnutie

1. Ako prevziať vopred pripravené súbory

Tomcat je zostavený v jazyku Java, takže je potrebné zostaviť zdrojové súbory. Ak chcete spustiť vytvorenú aplikáciu, vykonajte jej prevzatie z časti "Ako prevziať predpripravené súbory" tu. Ak chcete vedieť, ako Tomcat funguje, stiahnite si zdrojové súbory z časti "Ako stiahnuť zdrojové súbory".

1-1. Stiahnite si najnovšiu verziu

Tento postup umožňuje získať najnovšiu verziu každej verzie Tomcat. Stiahnite si ju z nasledujúcej webovej stránky.

https://tomcat.apache.org/

Kliknite na verziu, ktorú chcete načítať z červeného poľa na obrázku nižšie.

Kliknite na 'zip (pgp, sha512)' pre stiahnutie do systému Windows alebo 'tar.gz (pgp, sha512)' pre stiahnutie do systému Linux z červeného rámčeka na obrázku nižšie.

1-2. Stiahnite si predchádzajúce verzie

Ako stiahnuť minulé verzie. Od 6. januára 2021 je pre verziu 9 najnovšia verzia "v9.0.41", preto by sme ako príklad radi stiahli minulú verziu "v9.0.27". Podobne si ho stiahnite z webovej lokality Tomcat.

https://tomcat.apache.org/

Kliknite na "Archives" v červenom rámčeku nižšie.

Kliknite na 'tomcat-9/' v červenom poli nižšie.

Kliknite na 'v9.0.27/' v červenom poli nižšie.

Kliknite na "bin/" v červenom poli nižšie.

Kliknite na červené políčko na obrázku nižšie. Kliknite na 'apache-tomcat-9.0.27.zip' pre Windows alebo 'apache-tomcat-9.0.27.tar.gz' pre Linux.

Toto sú spôsoby sťahovania minulých verzií.

2. Ako stiahnuť zdrojové súbory

Tomcat je vytvorený v jazyku Java, takže existujú vopred pripravené zdrojové súbory. Ak chcete vedieť, ako je Tomcat napísaný v jazyku Java, môžete si stiahnuť a prečítať tento zdrojový súbor, aby ste mu porozumeli. Zdrojové súbory sú vopred pripravené, takže aplikáciu nemôžete spustiť.

2-1. Stiahnite si najnovšiu verziu

Stiahnite si ju z nasledujúcej webovej stránky.

https://tomcat.apache.org/

Kliknite na verziu, ktorú chcete načítať z červeného poľa na obrázku nižšie.

Ak chcete zobraziť zdrojový kód v prostredí Windows, kliknite na "zip (pgp, sha512)", alebo ak chcete zobraziť zdrojový kód v prostredí Linux, kliknite na "tar.gz (pgp, sha512)" v červenom rámčeku na obrázku nižšie a stiahnite ho.

Tým sa sťahovanie ukončí.

2-2. Stiahnite si predchádzajúce verzie

Ako stiahnuť minulé verzie. Od 6. januára 2021 je pre verziu 9 najnovšia verzia "v9.0.41", preto by sme ako príklad radi stiahli minulú verziu "v9.0.27". Podobne si ho stiahnite z webovej lokality Tomcat.

https://tomcat.apache.org/

Kliknite na "Archives" v červenom rámčeku nižšie.

Kliknite na 'tomcat-9/' v červenom poli nižšie.

Kliknite na 'v9.0.27/' v červenom poli nižšie.

Kliknite na "src/" v červenom poli nižšie.

Kliknite na červené políčko na obrázku nižšie. Kliknutím na 'apache-tomcat-9.0.27-src.zip' zobrazíte zdrojový kód v prostredí Windows alebo 'apache-tomcat-9.0.27-src.tar.gz' v prostredí Linux.

Toto sú spôsoby sťahovania minulých verzií.

3. zhrnutie

Opisuje, ako stiahnuť predpripravené súbory Tomcat a zdrojové súbory.

Ak si chcete stiahnuť predpripravené súbory Tomcat alebo zdrojové súbory, pozrite si túto časť.

Ďakujeme vám za sledovanie až do konca.