Vad är D-alternativet (-D) som anges vid start av Java?


Datum för offentliggörande:8 januari 2021.INFOMARTION > Vad är D-alternativet (-D) som anges vid start av Java?

Översikt.

ClassLoaderLogManager" när Java startas, eller "-Djava.util.logging.manager=org.apache.juli.ClassLoaderLogManager" i "Execution environment ⇒ VM arguments" i Eclipse, enligt följande. logging.manager=org.apache.juli.ClassLoaderLogManager" på följande sätt i Eclipse.

Jag vill förklara vad som händer när du lägger till denna "-DXXXXXXXX".

Innehållsförteckning

  1. Vad är alternativet D (-D)?
  2. sammanfattning

1. Vad är alternativet D (-D)?

Alternativet D (-D) är ett Java-systemegenskapsvärde.

Jag skulle vilja köra den för att se vad som händer när jag ställer in värden för systemegenskaperna.

1-1. Vad händer om du kör den med alternativet D (-D)?

Jag vill köra Eclipse med alternativet D (-D). Det specifika alternativet är "-Dtest=testoption". Ställ in det som visas i diagrammet nedan.

Skapa en enkel huvudklass som visas nedan.

När du kör denna huvudklass visar det sig att värdet "testoption" kan erhållas med "test" som argument på följande sätt.

Detta innebär att om ett värde för en systemegenskap är inställt när Java startar kan värdet hämtas från klassen System.

3. sammanfattning

Alternativet D (-D) när du startar Java gör det möjligt att hämta värden från klassen System. Det används t.ex. när du dynamiskt vill ställa in olika värden för olika miljöer.

Tack för att du tittade på till slutet.
■INFORMATION

Klicka här för att komma till den översta sidan med information.


■PROFILE

Klicka här för en profil.


■Kontaktuppgifter.

För frågor om artikeln, vänligen kontakta oss här.