Vad är Maven och vad gör Maven?


Datum för offentliggörande:16 januari 2021.INFOMARTION > Vad är Maven och vad gör Maven?

Översikt.

Apache Maven är allmänt känt som Maven.(Från och med nu används ordet "Apache Maven" som omskrivning för "Maven".)Vad är Apache Maven? Beskrivning av vilka funktioner som är tillgängliga. Maven är mångsidig och användbar, men den är så multifunktionell att det i slutändan är svårt att förstå vad den handlar om i sin helhet. Prova den här som en referens för att få en översiktlig förståelse av Maven.

Innehållsförteckning

 1. Vad är Maven?
 2. Vad du kan göra med Maven
 3. sammanfattning

1. Vad är Maven?

Maven är ett verktyg för bygghantering. Om du inte är bekant med uppbyggnaden kan du också läsa följande artikel.

Vad innebär det att bygga Java?

Bygget bygger på ett antal antaganden, bland annat följande

 • Lösning av beroenden av jar-bibliotek.
 • Ange utdatamappen för byggresultat
 • Skapa krigsfiler (minskar betydelsen eller värdet av det föregående ordet)

Maven hanterar dessa byggrelaterade uppgifter.

På Maven-webbplatsen beskrivs syftet med Maven. (What is Maven?)

https://maven.apache.org/what-is-maven.html

Följande, som listas under "Maven's Objectives", är de viktigaste detaljerna för att förstå Maven.

Maven’s primary goal is to allow a developer to comprehend the complete state of a development effort in the shortest period of time. In order to attain this goal, Maven deals with several areas of concern:

 • Making the build process easy
 • Providing a uniform build system
 • Providing quality project information
 • Encouraging better development practices

Kort sagt gör Maven det enkelt att bygga en byggmiljö som fungerar korrekt.

2. Vad du kan göra med Maven

För att göra det lättare att bygga en korrekt fungerande byggmiljö vill vi presentera några av de funktioner som Maven har att erbjuda.

2-1. Utföra de uppgifter som krävs för en grundläggande uppbyggnad

Naturligtvis är Maven ett verktyg för bygghantering, så det kan utföra alla följande uppgifter som krävs för en byggning.

 • test(Kör ett test)
 • clean(Återskapa klassfiler.)
 • build(Bygg krigsfiler.)

2-2. Lösning av beroende bibliotek

Maven löser automatiskt upp beroende bibliotek, en funktion som ofta tas upp när folk talar om vad som gör Maven användbar.

Om du vill lägga till en jar-fil måste du hämta mål jar-filen, men du kan behöva fler jar-filer för att det ska fungera. I sådana fall hämtar Maven automatiskt de nödvändiga jars.

Se följande artikel om specifika upplösningsmekanismer för beroende bibliotek.

Hur Maven automatiskt löser beroenden av jar-bibliotek.

2-3. Hantering av jar-bibliotek

Maven kan hantera jars. Hanteringen är densamma som att lösa beroende bibliotek som nämndes tidigare, men det är också möjligt att hantera jars som bara behövs för testning, jars som bara behövs vid byggnadstillfället och så vidare.

Maven fungerar i princip genom att skriva information till en fil som heter pom.xml och Maven läser pom.xml, men du kan hantera jar-filer genom att skriva namnet på den jar-fil som du behöver, versionen av jar-filen och varför du behöver den (t.ex. om du behöver den för att testa eller bygga) till den här filen. Det är möjligt att hantera burkarna genom att skriva till denna fil. Dessutom kompileras informationen som krävs för att använda Maven i pom.xml, så denna fil kan användas för att enkelt skapa samma utvecklingsmiljö (byggmiljö) för alla.

3. sammanfattning

Om Maven skulle beskriva vad det är med några få ord skulle det vara "verktyg för bygghantering". Som det står på Maven-webbplatsen är målet med Maven endast "att göra det möjligt för utvecklare att förstå det fullständiga läget för sitt utvecklingsarbete på kortast möjliga tid". Funktioner för detta ändamål är bl.a. "utföra uppgifter som krävs för grundläggande byggnationer", "lösa beroendebibliotek" och "hantera jar-bibliotek".

Tack för att du tittade på till slutet.
■INFORMATION

Klicka här för att komma till den översta sidan med information.


■PROFILE

Klicka här för en profil.


■Kontaktuppgifter.

För frågor om artikeln, vänligen kontakta oss här.