Java oluşturmak ne anlama geliyor?


Yayın Tarihi:11 Ocak 2021.INFOMARTION > Java oluşturmak ne anlama geliyor?

Genel bakış.

Java kullanarak uygulama geliştiriyorsanız, muhtemelen en az bir kez 'Java'yı oluştur' terimini duymuşsunuzdur, ancak bunun tam olarak ne işe yaradığını açıklamak istiyorum.

İçindekiler

 1. Build Java nedir?
 2. özet

1. Build Java nedir?

'Java Oluşturma', Java'yı çalışmaya hazır hale getirme sürecini ifade eder. Java sadece aşağıdaki gibi bir program yazarak çalıştırılamaz.

HelloWorld.java


public class HelloWorld{
  public static void main(String[] args){
   System.out.println("Hello World!!");
  }
}

Normalde, ".java" uzantılı bir dosya için bir program tanımlarsınız, ancak Java gerçekten çalıştırıldığında, bu bir ".class" dosyasıdır. Başka bir deyişle, ".java" ".class" dosyasına dönüştürülür ve Java ".class" dosyasını çalıştırır. İnsanların sık sık "Java dosyasını değiştirdim ama yansıtılmıyor" dediğini görüyoruz. Birçok durumda, Java dosyası değiştirilmiş ancak sınıf dosyası değiştirilmemiştir.

Java'yı çalıştırılabilir hale getirme süreci, bu ".java" dosyalarını ".class" dosyalarına dönüştürme işlemini ifade eder. Daha ayrıntılı olarak, bir ".java" dosyasını bir ".class" dosyasına dönüştürme ve dönüştürülmüş ".class" dosyasını bir araya getirme işlemine bina denir.

1-1. Neden inşa edelim?

Derlemenin nedeni, dosyayı Java'nın çalıştırılabileceği dosya biçimi olan ".class" dosyasına dönüştürmektir. ".class" dosyası makine tarafından okunabilir içerik içerir ve insan tarafından okunabilir bir dosya değildir. Java, makine tarafından okunabilir bir dosya formatında, yani makine tarafından hızlı bir şekilde işlenebilecek bir formata dönüştürülmüş bir dosyada yürütüldüğünde daha hızlı işlenir.

1-2. Derleme nedir?

Derlemeleri anlamak için 'derleme'yi de anlamanız gerekir. Derleme, derleme sürecinde bir ".java" dosyasını bir ".class" dosyasına dönüştürme işlemini ifade eder. Oluşturma, daha önce açıklandığı gibi, aşağıdaki iki görevi ifade eder

 • ".java" dosyalarının ".class" dosyalarına dönüştürülmesi.
 • Dönüştürülen ".class" dosyalarını birbirine bağlamak için çalışın.

Bir ".java" dosyasını bir ".class" dosyasına dönüştürme işlemine derleme denir.

3. özet

Üç kilit nokta aşağıdaki gibidir.

 • Build, Java'yı çalışmaya hazır hale getirme işlemidir.
 • Yapılar derlenir ve sınıf dosyaları birbirine bağlanır.
 • Java çalıştırıldığında gerçekte çalıştırılan dosya ".class" uzantılı bir dosyadır.

Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz.