Въпрос на системния инженер. ~самопредставяне~


самопредставяне

Опит в разработването

Работя като системен инженер в Токио.

Основно създаваме уеб системи с помощта на Java и макроси на Excel, за да подобрим ефективността на бизнеса.

Опит в разработването на следните продукти.Опит в разработката от страна на сървъра и фронт енда, от изграждането на инфраструктури за разработка.

  • OS:WindowsServer、CentOS、Red Hat
  • DB:SQLServer、PostgresSQL、Oracle
  • WEB:Apache、IIS
  • AP:Tomcat
  • език от страна на сървъра:Java
  • език за фронт енд:JSP、HTML、JavaScript、ASP
  • Други.:vba、shell-script、Springрамка

система за развитие・Инструмент.

Опит в създаването на следните системи и инструменти за разработка

  • Инструменти за стъргане с помощта на vba.
  • система за управление на формуляри
  • Система за управление на потребителите

запитване

Моля, свържете се с нас за допълнителна информация.