Ερώτηση μηχανικού συστημάτων. ~αυτοπαρουσίαση~


αυτοπαρουσίαση

Εμπειρία ανάπτυξης

Εργάζομαι ως μηχανικός συστημάτων στο Τόκιο.

Δημιουργούμε κυρίως διαδικτυακά συστήματα χρησιμοποιώντας Java και μακροεντολές του Excel για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων.

Εμπειρία στην ανάπτυξη με τη χρήση των εξής.Εμπειρία στην ανάπτυξη server-side και front-end, από τη δημιουργία υποδομών ανάπτυξης.

  • OS:WindowsServer、CentOS、Red Hat
  • DB:SQLServer、PostgresSQL、Oracle
  • WEB:Apache、IIS
  • AP:Tomcat
  • γλώσσα server-side:Java
  • front-end γλώσσα:JSP、HTML、JavaScript、ASP
  • Άλλα.:vba、shell-script、Springπλαίσιο

σύστημα ανάπτυξης・Εργαλείο.

Εμπειρία στη δημιουργία των ακόλουθων συστημάτων και εργαλείων ανάπτυξης

  • Εργαλεία απόξεσης με χρήση vba.
  • σύστημα διαχείρισης εντύπων
  • Σύστημα διαχείρισης χρηστών

έρευνα

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.